Trường MG Tân Tiến là trường mẫu giáo dược chuẩn hoá về  chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MG Tân Tiến xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MG Tân Tiến, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

 

Giáo viên được tuyển vào Trường MG Tân Tiến là những ngừoi có đủ năng lực và trình độ . Giáo viên phải soạn giáo án theo chương trình mói 

100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non  (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm)..

100% giáo viên,  nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm (“Bé yêu biết đọc” và phương án 0 tuổi), Trí thông minh đa dạng (Multiple Inteligences), các hoạt động Montessori, KinderArts.

 

Sĩ số lớp học:

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 20 cháu với 2 cô giáo 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 2 cháu với 2 cô giáo và 1 bảo mẫu

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 

  + Lá 1; 18 cháu với 1 cô giáo 

  + Lá 2: 35 cháu với 2 cô giáo

  + Lá 3: 35 cháu với 2 cô giáo

  + Lá 4; 28 cháu với 1 cô giáo(Điểm Thuận Thành)

  + Lá 5: 20 cháu vói 1 cô giáo (Điểm Long Hoà)

  + Lá 6:  17 cháu vói 1 cô giáo ( Điểm xóm Dinh )

  + Lá 7:  39 cháu vói 1 cô giáo  ( Điểm Nhà Ngoãn)