Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2011, Trường MG Tân Tiến đã khẳng định được sức mạnh đoàn kết quyết tâm đưa tên hiệu trường MG Tân Tiến một xã vùng sâu có điều kiện khó khăn sánh ngan tầm vói các trường bạn trong toàn huyện và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường MG Tân Tiến được thiết kế theo chương trình giảng dạy mới  tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.